Liigu sisu juurde
TEKSTIILIPESUR 2 (asukohaga Pirita Selver)

Rendi TEKSTIILIPESUR 2 (asukohaga Pirita Selver)

Tekstiilipesuri rent Kärcher/Würth


Rentimine on lihtne!

 1. Vali kodulehelt tekstiilipesur (hinnas on juba 2 puhastustabletti) Kui vajad rohkem puhastustablette, siis lisa need eraldi juurde kodulehelt. Igale tootele läheb 1-2 pesutabletti olenevalt mustuse astmest
 2. Vali kuupäev ja kellaaeg ning broneeri
 3. Tasu läbi kodulehe tellitud toodete eest
 4. Tule õigeks ajaks kapi juurde, logi kodulehele sisse ja ava kapp läbi kodulehe
 5. Võta aparaat ühest luugist ja tellitud tabletid teisest avatud luugist (tabletid on eraldi pakitud 2 kaupa kottidesse)
 6. Sule kapi uksed
 7. Ühenda voolik pesuriga
 8. Pese diivan, tugitool, madrats või autoistmed
 9. Puhasta masin ning vii kappi tagasi enne rendiperioodi lõppu avades kapiukse läbi kodulehe (Rendiperioodiks on 24 h.)
 10. Naudi puhast kodu!


Tähelepanu! Rendiperioodi aega ületades ei avane enam rendikapp, vaid tuleb teha uus tellimus ja tasuda ka järgmise 24 h eest.


Tekstiilipesur sobib diivani, tugitoolide, madratsi, vaipade ja auto puhastamiseks


Vaata kindlasti ka õpetust, kuidas kasutada pesurit juhendite alt.

Juhend

Tekstiilipesuri kasutamine on lihtne:

 • Kalla puhas soe vesi pesuri musta veepaaki (kuni 50 kraadi) ja lisa pesuaine 1-2 tabletti. Olenevalt mustuseastmest
 • Pesuri peal on kaks nuppu, millest üks paneb tööle pritsi ja ja teine imuri
 • Alguses lülita sisse veeprits ja pritsi pesuaine tekstiilile
 • Oota 6-10 min., et puhastuseaine saaks aktiveeruda
 • Kui on väga suured plekid, siis hõõru harjaga või shvammiga
 • Peale väikest ootamist lülita sisse imur ja suru pesuri otsik vastu tekstiili ja tõmba otsikut enda poole.
 • TÜHJENDA TIHEMINI MUSTAVEE PAAKI (VALGE), SEST KUI VESI LÄHEB VALGE ÄMBRI ALLA, VÕIB APARAAT KATKI MINNA
 • Et tekstiil oleks veelgi puhtam, siis tõmba imuriga allesjäänud vesi mustast paagist välja ning pane sinna uus puhas vesi
 • Loputada tekstiil üle, selleks pane masinal sisse mõlemad nupud (pritsimine ja imemine) ja korda protseduuri
 • Tekstiil puhas, siis pese pesur puhtaks ja tühjenda imuriga ka must paak, pannes otsik paaki.
 • Naudi puhast diivanit, tooli, madratsit või muud tekstiili ning NAERATA – tekstiilipesuri rent on hea valik!Lisaks müüme kaasa Kärcheri poolt spetsiaalselt väljatöötatud pesutablette.

Ühe pesutableti hind on 1€ (pesuaine kulu 1-2 puhastatava toote kohta. Näiteks: diivan, madrats, auto, vaip).

Puhastustablett on tugeva toimeline ning efektiivne kõiksugu plekkide eemaldamisel.Miks tekstiilipesuri rent?

 1. Tekstiilipesur on kallis – mõneks korraks aastas pole vaja kulutada nii palju ja tekstiilipesuri rent on oluliselt odavam.
 2. Tekstiilipesur võtab ruumi – peale mõnda korda kasutamist tuleb see kuhugile panna silma-alt ära. Rentides tekstiilipesurit ei pea aga mõtlema selle peale.
 3. Kärcheri tekstiilipesur sobib hästi ka allergikutele ja koduloomaomanikele.
 4. Tekstiilipesuriga saad oma diivani, vaiba, madratsi või mõne muu tekstiiltoote taas puhtaks ja ei pea mõtlema uue ostmisele.
 5. Tekstiilipesur puhastab põhjalikult ning kodu saab värskem!
 6. Pesuriga kaasa antavad puhastusvahendid on Kärcheri enda poolt välja töötatud ja puhastavad tekstiili ära kiirelt ja effektiivselt.
 7. Ise puhastada on lihtne ja ei võta kaua aega.
 8. Diivan kuivab ära kiirelt ja juba varsti saate seda taas kasutada
 9. Auto salongi puhastus on kallis. Rentides tekstiilipesuri saad teha sama töö aga odavamalt. Jätab võrreldes konkureerivate toodetega pinnad tunduvalt kuivemaks. See võimaldab autosalongi ja tekstiilkatted palju kiiremini taas kasutusse võtta. 

Seda eset saab rentida kontaktivabalt.

TEKSTIILIPESUR 2 (asukohaga Pirita Selver)
20€ Ööpäev
59.99€ 3 Ööpäeva
139.97€ Nädal
599.87€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

Seadme renditingimusedKehtivad alates 01.10.2022

1. Mõisted


1.1. Rendileandja on Rendiise OÜ registrikoodiga 10646588 ja asukohaga Spordi 16, Tallinn
1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on info@rendiise.ee
1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.
1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik
1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping.
1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus seadmeid oma valduses hoida ja kasutada.
1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.

2. Üldised tingimused


2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud ja nõustunud.
2.2. Kui Rentnik ei ole tellinud Seadmete transporti pakiautomaadi- või kullerteenusega, paigaldust või äravedu, eeldab rendileandja, et seadme(te)le tullakse järgi ja need tagastatakse Rendileandja asukoha aadressile.
2.3. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.
2.4. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.
2.5. Seadmed tarnitakse Rentnikuni Eesti Vabariigi territooriumi piires.
2.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.
2.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ
2.8. Tarneviisideks on pakiautomaadid, kullerteenus ja ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.
2.9. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.

3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel


3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et
3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende tehnilise andmetega;
3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Seadmete kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks;
3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;
3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.

4. Rentniku kohustused


4.1. Rentnik kohustub
4.1.1. tagastama Seadmed mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg,
4.1.2. kasutama renditud Seadmeid heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse vältimiseks,
4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.
4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,
4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
4.1.6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,
4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Seadet välja Eesti Vabariigi territooriumilt,
4.1.8. tagastama Seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel
4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

5. Rendileandja kohustused


5.1. Rendileandja kohustub
5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud seadmed,
5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist

6. Vastutus


6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku hävimise riisiko.
6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.
6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud seadmete tehniline rike.
6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, näiteks kullerfirmade teenuse toimivuse eest, õigeaegse kättetoimetamise eest, või kättetoimetamata jätmise eest.

7. Lepingu pikenemine ja lõppemine


7.1. Leping lõpeb:
7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt,
7.1.2. renditud Seadmete hävimisel,
7.1.3. poolte kokkuleppel
7.1.4. rendileandja nõudmisel
7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel
7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel